PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost LOGAR s.r.o. působí na trhu od 13.ledna 1995 jako firma, která poskytuje veškerý servis v oblasti stavebních a projektových prací.

 

Výhodou naší společnosti je možnost realizace projektů naší vlastní architektonickou kanceláří vedenou Ing.arch. Žarkem Šundricou, autorizovaným architektem zapsaným Českou komorou architektů pod pořadovým číslem 03 358, což umožňuje pružně reagovat na změnu projektu při realizaci a eliminuje neshody mezi projektantem a realizační firmou.

 

Společnost má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu do výše plnění 20 milionů korun u Kooperativy pojišťovny a.s.

 

Cílem naší společnosti je především vysoká kvalita provedených prací, dodržování termínů a individuální přístup ke každému zákazníkovi.

 

Provádění kompletních stavebních prací v oblasti pozemních staveb vlastními zaměstnanci

 

 • Novostavby a rekonstrukce rodinných domů

 • Přestavby a rekonstrukce bytů, bytových domů a půdní vestavby

 • Rekonstrukce a zateplení fasád

 • Rekonstrukce fasád u historických budov

 • Novostavba, rekonstrukce a modernizace komerčních prostor a administrativních budov

 • Terénní práce a venkovní úpravy

 • Oplocení

 • Realizace interiérů

 

Inženýrská činnost

 

 • Obstarání stanovisek dotčených orgánů státní správy

 • Zajištění podkladů pro připojení k inženýrským sítím

 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení

 • Zajištění kolaudačního rozhodnutí

 • Zajištění výběrového řízení na dodavatele

 • Poradenství při výběru a zhodnocení nemovitostí (parcel, budov, bytových a nebytových prostor)

 • Navrhování studií proveditelnosti a studií investičních záměrů

 • Poradenství při výběru stavebního materiálu

Kompletní projekční činnost

 

 • Zaměření stávajícího stavu, pasportizace objektu
 • Zpracování architektonických studií
 • Vizualizace navržených řešení
 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
 • Projektování interiérů vč. výrobních výkresů zařízení
 • Autorský dozor
 • Stavební dozor

 

 

Zajistíme

 

 • Geodetické zaměření pozemků
 • Inženýrsko geologický průzkum
 • Radonový průzkum
 • Hluková studie, neprůzvučnost
 • Studie osvětlení a proslunění
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

View the embedded image gallery online at:
http://logar.cz/index.php/cz/profil-spolecnosti#sigFreeIda126cd7735